Увеличават се катастрофите в Сливенска област

През 2019 г. на територията на област Сливен са регистрирани 132 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 164, а на загиналите – 19 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 14.8%, на ранените лица – с 24.2%, докато броят на загиналите намалява с 29.6%. Това показват данни на Националния статистически институт.

По брой тежки пътнотранспортни произшествия за годината област Сливен се нарежда на осемнадесето място сред областите в страната, а по брой на загиналите лица – на единадесето.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 126, или 95.5% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой произшествия са водачите управлявали лични МПС – 105, или 83.3%, следвани от водачите управлявали държавни/фирмени МПС – 21, или 16.7%.

През 2019 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месеците август и октомври – по 17, а най-малко през месец февруари – 3 броя. Най-много са ранените лица през месец август – 26, или 15.9% от общо ранените за годината. Броят на загиналите е най-голям през месеците юни и ноември – по 4 лица, или 21.1%.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в петък – 30. В петък е и най-голям броят и на пострадалите лица – 38 души. Най-много загинали има в дните петък и събота – по 5 души.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците – 43.9%, следвани от водачите на МПС – 38.4% и пешеходците – 17.7%. Загиналите водачи при ПТП са 57.9%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 26.3 и 15.8%.

През 2019 г. на територията на област Сливен 74 или 56.1% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 78 ранени и 7 загинали. Извън населените места са настъпили 58 произшествия (43.9%) , съответно с 86 ранени и 12 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 60 с 65 ранени и 13 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 55 ПТП, със 76 ранени и 4 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 5 на брой, с 5 ранени и без загинали.