Увеличаване не безработицата в Сливненско е регистринана през декември 2022 г.

новини сливен

През месец декември 2022 г. се отчита характерното за края на годината увеличение на броя на регистрираните безработни в бюрата по труда от Сливенска област, съобщиха от Дирекцията „Бюро по труда“ пред БТА. В края на месеца те са 4963, със 287 души (с 6,1 на сто) повече от безработните в края на ноември. Безработните през декември 2022 г. са с 6 процента по-малко (с 322 души) в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка бяха 5285 души.

Равнището на регистрирана безработица е 6,4 процента и в сравнение с ноември 2022 г. стойността на показателя се увеличава с 0.4 п.п.

През декември 829 души са се регистрирали за ползване на посреднически услуги като безработни. Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите „Държавно управление“ (38 процента); „Преработваща промишленост“ (11 на сто ); „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (10 процента). Сектор „Държавно управление“ през месец декември излиза на преден план поради регистрацията в бюрата по труда на хора, приключили през месеца работа по регионалната програма за заетост, по която основните работодатели са общинските администрации.

Най-много работни места през месеца са обявени за позициите домашен санитар; личен асистент; продавач-консултант; социален асистент; озеленител; оператор, производствена линия; салонен управител; машинен оператор, обработване на месо/риба; чистач; готвач; общ работник и др.

Регистрираните безработни с временна закрила към 31 декември 2022 г. в бюрата по труда от областта са шестима.