Увеличава се прагът за получаване на детски надбавки

Увеличава се прагът за получаване на така наречените „детски надбавки“. С 10 лева се увеличава прагът за тяхното получаване. Така средномесечният доход на член от семейството трябва да е до 410 лева, за да получава пълния размер на помощта. И между 410 и 510 лева, за да получава 80% от него.

Размерът на детските се запазва за поредна година – 40 лв. за едно дете, 90 лв. за семейство с две деца, 135 лв. – за семейство с три деца, и 145 лв. за семейство с четири деца

През 2019 г. около 370 хиляди семейства са получавали помощта. Увеличението на прага основно е заради ръста на минималната заплата. За да няма семейства, които да загубят пълния размер на добавките.

Задължително условие за предоставяне на помощта е и децата да ходят редовно на предучилищна и в училище. При три дни отсъствие от детска и пет от училище без основателна причина – добавките за семейството се спират.