Утвърдени са графиците за прием в детските градини и ясли за 2022 година

Със заповед на кмета на община Сливен Стефан Радев, графиците на дейностите по приема на децата в детските ясли и градини за 2022 г., са утвърдени. Те ще бъдат публикувани след приключване на приема за месец декември, в раздел „Класирания” на специализирания сайт за прием (https://priem.sliven.bg). Освен това ще бъдат и оповестени на видно място в детските градини и ясли.

Съгласно приетата от Общински съвет – Сливен Наредба, регистрирането на заявления за участие в класиране се осъществява за календарна година. Системата ще бъде затворена на 20 декември 2021 г., личните данни на заявителите и децата ще бъдат заличени, а за срок от 5 години ще се пази електронен архив.

Електронната система за прием отново ще бъде отворена за регистрация на заявления на 5 януари 2022 г., а резултатите от първото класиране за годината ще бъдат публикувани на 17 януари.

Община Сливен напомня на всички родители, че ако към декември 2021 г. имат активно заявление в системата за прием и искат да продължат да участват в класирания и през 2022 г., е необходимо да подадат ново заявление за прием, след отваряне на системата на 5 януари.

От месец април 2022 г. ще започне приемът на децата, родени през 2019 г., които предстои да постъпят в първа група в детска градина от новата учебна година. Планира се той да продължи до запълване на свободните места. Децата с потвърден прием ще започнат да посещават детската градина в периода от 1 септември до 30 септември 2022 г. по график на детската градина или по-рано, при наличие на освободени места. През останалите месеци ще се обявяват класирания при наличие на освободени места.

При възникнали въпроси или затруднения, свързани с онлайн системата, родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и детските ясли и определените от тях служители, както и към Община Сливен.