Успешно приключи Коледната кампания на БМЧК – Сливен

Приключи стартиралата на 01.12.2019г. ежегодна благотворителната Коледна кампания на БМЧК „Деца помагат на деца”, в която  ученици от сливенските училища подготвиха „кутии на приятелството” за свои връстници в неравностойно  положение. Това съобщиха от Областния съвет на БЧК-Сливен.

Съпричастност към идеята под формата на коледни подаръци изразиха:  ОУ “Димитър Петров”,  ОУ “Д-р Иван Селимински”,  ОУ „Христо Ботев”, ППМГ”Добри Чинтулов”-9 Б кл., СОУ “П.К.Яворов”, СОУ “Йордан Йовков”, ОУ “Елисавета Багряна”, ПГИ “Проф. Димитър Табаков”,  СОУ “Константин Константинов”,  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ПГЕЕ „Мария С. Кюри”, НУ” Васил Левски”, ОУ”Найден Геров”-с.Гавраилово, НЧ”Христо Ботев”-1936г. с.Бяла. Раздадохме  общо 711 подаръка на ученици от 1 до 7 клас в четирите общини на областта, на деца от социални заведения в Сливен, сред които четири центъра за настаняване на младежи и деца с и без увреждания, детски градини, дневен център за деца с увреждания,  защитени жилища,  деца в детско отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, деца със специални образователни потребности и деца в риск.

В своята коледна инициатива БМЧК-Сливен не подмина и децата, пострадали при ПТП, като подпомогна една от малките жертви на ПТП.

В контекста на Коледната кампания БМЧК-Сливен раздаде 200 хранителни пакета на ученици-сираци, полусираци и такива в неравностойно социално положение от  училища в област Сливен.