Урок по пътна безопасност започна със санкция

Днес урокът по пътна безопасност в ПГЕЕ „Мария Склодовска – Кюри“в град Сливен започна със съставена санкция за нарушение на 18-годишен възпитаник на училището. Момчето е управлявало тротинетка в нарушение на Закона за движение по пътищата. То е проверено в близост до училището от полицейските служители, които са отивали да изнесат урок по пъна безопасност.  Младежът е пълнолетен и е получил акт за административно нарушение. С този нагледен пример как не трябва да се прави е започнала беседата с основна тема „безопасно управление на индивидуално електрическо превозно средство”. Началникът на сектор „Пътна полиция” – Сливен главен инспектор Илиян Николов и младши автоконтрольорите Николай Стойчев и Мартин Михалев са запознали учениците с промените в Закона за движение по пътищата, касаещ управлението на този вид превозни средства. На пазара се продават все по-мощни, които развиват високи скорости и управлението им е свързано със сериозен риск за водачите и останалите участници в движението.

Беседата е посетена от ученици от 8 до 12 клас. Тя е организирана по покана на ръководството на учебното заведение. 

Освен за безопасно  управление на тротинетки, лекцията включва и основните рискове при управление на велосипеди и моторни превозни средства. Учениците се запознават с ефекта при употребата на алкохол, наркотици и други субстанции, при управление на МПС, както и с наказанията, и фаталните последици. Включени са демонстрации и практически занимания по оказване на първа помощ, контрол с технически средства и други.

Образователните беседи по пътна безопасност продължават и през 2023 година.

Те се провеждат, както по предварителен график, така и по покана на ръководствата на учебните заведения.