Умисъл или незнание – ОИК Сливен иска ненужни документи преди крайния срок за регистрация за местните избори

Преди последният срок за регистриране на кандидатските листи за кметове на общини, населени места и общински съветници, който е утре – 24 септември, Сливенската Общинска избирателна комисия изисква допълнителни документи, които не са нужни. „Сливен нюз“ получи информация от представители на НДПС, че днес са им изискани копия от лични карти на кандидатите, както и допълнителна Декралация – съгласие за обработване на лични данни. Копието от този допълнителен документ е налично в редакцията.

Въпросът е, че тези допълнителни изискавания по никакъв начин не отговарят на изборните правила, публикувани в офоциалната страница на ЦИК.

Първо – на 20 септември там е публикувано изрично съобщение, че: „Във връзка с постъпили запитвания относно регистрацията на кандидатите за общински съветници и за кметове в ОИК Централната избирателна комисия уведомява, че при подаване на документите за регистрация не се изискват копия от лични карти, представяне на свидетелства за съдимост, както и лично явяване на кандидатите.“. 

Второ – в Заявлението – декларация от кандидат /по чл. 414, ал.1, т.3, във вр.с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от Изборния кодекс/, най-долу изрично стои следният текст: 
„Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“ 
Бърза проверка на телефоните на ЦИК също доказа, че такъв документ е ненужен. 
Изискването на допълнителни и ненужни документи точно преди крайния срок за регистрация, поставя въпросите – „ОИК Сливен не знае или поставя бюрократични бариери пред регистрацията?“ Който и от отговорите да е „да“ е зле за провеждането на демократичен, честен и прозрачен изборен процес.
Има и друг въпрос, на които ОИК Сливен е длъжна да отговори – До сега регистрилаите се подали ли са копия от лична карта и Декларация – съгласие за обработване на лични данни?