Улици и участъци, по които ще текат ВиК-ремонти

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 17.10.2022 – 30.10.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

 

 1. Строителни дейности по водопроводната мрежа:
 2. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“;
 3. Клон 166 висока зона по бул. „Тракия“;
 4. Главен клон I средна зона „Хамамбаир“;
 5. Главен клон IV средна зона бул. „Цар Симеон“.

 

 1. Строителни дейности по канализационната мрежа
 2. Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;
 3. Пътно-възстановителни СМР по бул. „Христо Ботев“.

 

 • Пътно-възстановителни СМР по:
 1. бул. „Христо Ботев“;
 2. бул. „Панайот Хитов“;
 3. ул. „Братя Шкорпил“;
 4. ул. „Владислав Очков“.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.