Удължиха срока на компенсациите заради цените на тока

От програмата ще се възползват около 633 хил. небитови крайни клиенти на електроенергия