Удължен е срокът за подаване на документи за участие в процедурата за подбор на 22-ма кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Котел

С Решение № 681/25.07.2023г. на Общински съвет-Котел е удължен срокът за
подаване на документи за участие в процедурата за подбор на 22-ма кандидати за
съдебни заседатели при Районен съд-Котел, мандат 2024-2028г. до 18.08.2023г.,
включително, информира председателят на общинския съвет г-жа Христина Чолакова.
На интернет страницата на Община Котел е обявена откритата процедура,
правилата за нейното провеждане, изискванията към кандидатите, необходимите
образци и документи.
Документите се подават в деловодството на Общински съвет – Котел, в сградата
на Общинска администрация Котел, пл. “Възраждане“№ 1, всеки работен ден от 8:00 ч.
до 17:00 часа.