Учителите вече могат да се пенсионират по-рано

Учителите вече могат да се пенсионират по-рано, без за това да ги задължават техните директори, съобщават в позиция от Синдиката „Образование“ към КТ „Подрепа“.

В нея се казва, че по инициатива на синдиката „министър Деница Сачева внесе проект за промяна в КТ на чл. 328, т.10, касаещ прекратяване на трудово правоотношение на педагогическите специалисти при условията на чл. 69в от КСО, като промяната стана факт след обнародване в Държавен вестник, бр. 107 от 18 декември 2020 г.

„Според новия текст учители и директори на образователни институции могат единствено по собствено желание да се пенсионират до 3 години по-рано от възрастта, за трета категория труд.

Това беше важно, защото досега, ако учителите ползваха ранното пенсиониране дори и за месец, бяха лишавани от добавката от Учителския пенсионен фонд пожизнено. Тази добавка е около сто лева и учителите със своите вноски формират този професионален пенсионен фонд.

Това е несправедливо към учителите, защото възможността за ранно пенсиониране е придружена от рестрикция с отнемане на добавка и обричане на учителската професия на ниска пенсия.

Разбира се тази декоба към учителите продължава и сега, затова от 2 години Синдикат „Образование“ предлага учители и директори, които ползват ранно пенсиониране да получават поне половината от добавката от Учителския пенсионен фонд.

Безкрайно символична е националната политика за превенция на учителя от прегаряне, а традиционните за ЕС компенсаторни механизми са в предзародишно развитие.

Ранното пенсиониране с до три години е само един от тях, като можем да добавим традиционната за много европейски образователни системи година без работа с ученици, за възстановяване, релакс и квалификация, след изработени 4 до 7 години в образователната система.

Превенцията на претоварването на педагогическите специалисти е важен инструмент и масово в световен мащаб учителите се облекчават от натоварване след определена възраст.

По проучвания на Синдикат „Образование“ по време на дистанционното обучение, което продължава почти година, натоварването на учители и директори се е повишило с между 15 и 20 %, което неминуемо е довело и до по-интензивно прегаряне на професията педагогически специалист. В ЕС текат изследователски процеси в тази посока, които ще завършат с препоръки към държавите за съхраняване на професията.

В България, във всички проучвания, безмерната бумащина си остава проблем номер едно за претоварването на учителя и основен аргумент за отлив от учителската професия.

Синдикат „Образование“, заедно с останалите социални партньори, упорито се бори за облекчаване на административната натовареност.

Синдикатът внесе предложение към МОН за облекчаване натоварването на учителите над 50 години с един час седмично. Това би било правилно политическо решение за съхраняване на учителите до високата им отредена възраст за пенсиониране.

Национална анкета на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ показа недвусмислени резултати, като 98% от анкетираните демонстрираха съгласие учителската професия да бъде прекатегоризирана към втора категория труд.

По повод на пандемичната ситуация и нейното влияние в образователните институции, Синдикатът смята, че решението да се включат непедагозите в списъците за ваксиниране и удължаването на срока за записване е правилно.

Преди месеци Синдикат „Образование“ предложи учителите да могат да се тестват масово и безплатно за COVID19. Това се случи много спорадично, което беше неизпълнено обещание към учителите.

Синдикатът предлага сега, за сметка на МЗ, да се направят масови тестове за антитела на всички учители и директори, разбира се на доброволен принцип. Това ще определи броя на преболедувалите, ще намали нуждата от своевремeнна ваксинация на учителите с антитела.

Но най-важното, ще направи работата на хиляди учители и директори по-спокойна и уверена“, информират от Синдиката „Образование“ към КТ „Подрепа“.