Учителите в Сливен водят по заплати

Учителите в област Сливен се разписват срещу най-високи заплати.
Това сочат данните на Националния осигурителен институт, които могат да се видят в одитния доклад на Сметната палата за сектор образование за периода началото на 2019 г. – средата на 2023 г. Те показват, че възнагражденията на учителите минават 2000 лева месечно още през 2022 г.

Доход

Средният осигурителен доход във фиша на преподавателите в Сливен е бил 2219,80 лева. Това сочат последните данни, които са за 2022 г. В първата тройка по заплати са и учителите в Кърджали със средно 2141,1 лева месечно, и в Ямбол, които са взимали 2132,25 лева. В Хасково също могат да се похвалят със сравнително добри възнаграждения. В същото време софийските преподаватели изостават със своите едва 2061,93 лева, макар столицата да води като цяло по размер на заплатите в цялата страна, ако се гледа статистиката за всички сектори.
Най-зле са преподавателите в Монтана, които през 2022 г. са получавали едва 1950,35 лева месечно. На опашката по размер на възнагражденията са още учителите в Шумен и Плевен, чиито заплати са били малко под 2000 лева.

Статистиката сочи още, че учителските заплати само в рамките на четири години – между 2019 и 2022 г., са се вдигнали с около 500-600 лева. Това е станало възможно вследствие на политическия ангажимент възнагражденията на преподавателите да достигнат ниво 125% от средното за страната.

 

Неграмотност

Въпросът с учителските заплати обаче са само детайл от одита на Сметната палата. Генералният извод на одитната институция е, че качеството на образованието се влошава, а неграмотността в част от общините е риск за икономическото развитие. Палатата отбелязва, че поставената национална цел за намаляване на дела на неграмотните лица до под 1,5 на сто за отделни възрастови групи е постигната. Но в 36 на сто от областите в страната делът на неграмотните на възраст 20-29 г. е по-висок.

Това се отнася и за 41 на сто от общините за възрастовата група 9-13 г., като в някои общини делът на хората, които не могат да четат и да пишат, надхвърля 10 на сто. Най-високи нива на неграмотност са наблюдават в областите Сливен, Добрич, Ямбол, Ловеч, Силистра и Стара Загора. Към 2021 г. с най-голям дял на неграмотни жители е област Сливен (4,3% от възрастовата група 9-18 г., а за 20-29-годишните – 7,9% ).  „Първенци“ при общините в негативната класация са Перущица, обл. Пловдив, и Крушари, обл. Добрич – там съответно 17,8% от населението на възраст 9-18 г. и 19,3% от младежите между 20 и 29 г.  не могат да четат и да пишат.