Учителите искат 10% увеличение на заплатите до края на 2021 г.

Снимка: Pixabay

Нито една партия не каза колко ще отдели за „приоритетните“ просветни дейности. Ако нямаме поне 6% от БВП за образование, то всички разговори за него ще звучат кухо и безсмислено, като ненужен резонанс. Това заявяват от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, цитирани от News.bg

От подчертават, че премахването на делегираните бюджети, каквито са идеите на новите визионери, няма да реши всички проблеми в системата.

В позицията се посочва, че водещата роля на бройката на учениците при формиране на бюджетите със 70% тежест трябва да се съобрази и с другите компоненти – паралелки и физическа среда, както и броя на учителите. Всички те взети заедно трябва да генерират повече финансови средства за училището и детската градина.

Според синдиката, за да има учители, респективно повече млади такива, тяхната заплата не трябва да зависи от броя на учениците в паралелката и училището, а да бъде гарантирана и устойчива.

Те настояват до края на тази година учителите да получат 10% увеличение на трудовите си възнаграждения. За тази цел са необходими 350 милиона лв., при бюджет за образование над 5 млрд. лв.

В становището се изтъква, че в ЕС българските учители са с най-висока степен на бърнаут, с най-голям дефицит от компенсаторни механизми, които да ги съхранят. По тази причина от синдиката призовават да бъде изработена нова национална образователна политика за съхраняването на учителя от високото прегаряне и опазването му от несвойствени и административни волности.

Учителският труд да бъде прекатегоризиран към втора категория труд, е друго от исканията, както и да се гарантира добавката от Учителския пенсионен фонд да се ползва пожизнено и безусловно дори и при ранно пенсиониране на учителите.

Според Синдикат „Образование“ трябва да се отнеме политическото влияние при назначаване, контролиране и уволняване на директори, а също да се въведе мандатност на директорската длъжност, като тя бъде съобразена с ценз и управленчески опит.

Мандатността да бъде с неограничен брой на мандатите, но представителните синдикати да участват в комисиите за назначаване на директори. Предлага се на четири години директорите да преминават през атестация в комисията да участват контролните органи на РУО и представителните синдикати, а не родители и общенствени съвети, защото нямат необходимата компетеция.

Синдикат „Образование“ настоява промените в Закона за предучилищното и училищно образование да бъдат незабавни и фундаментални.

По отношение на учениците и родителите се предлага да се въведе договор между родителя и директора за спазване на училищния правилник и да се намали броят на учениците в паралелки и групи. Сред другите искания са въвеждане в начален етап на оценки и повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум; въвеждане на оценка за дисциплината на учениците; отпадане на НВО в четвърти клас; ефективно увеличаване на дейностите по интереси във всяко училище, а не само при участие в проект и национална програма; реално намаляване на обема и трудността на новия материал към 30%, за сметка на 70% проектно базираното обучение и практическите упражнения; вменяване на повече отговорности на родителите, без страх от политически реваншизъм;

За учителите в училищния закон се предлага преминаване на детските градини към делегирани бюджети; ефективно намаляване на административната тежест; участие на синдикатите в комисиите при назначаване на директори; преминаване на атестирането на учителите като елемент на инспектирането, като основно се ползва базата на атестационната карта от диференцираното заплащане; увеличаване броя на психолозите и/или педагогическите съветници във всяка образователна институция, без ограничение от броя на учениците в училище; изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно и отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап; назначаване на асистент-учители, които да не работят с ученици, а да подпомагат педагогическата и административната дейност в училище.

Относто ваксинационната кампания от синдиката заявяват, че императивът само ваксинирани родители да имат достъп до детската градина, няма да сработи и е дискриминационен. Те напомнят, че засега няма закон или наредба за задължителна ваксина срещу коронавирус.

Назидателното отношение по повод на имунизациите към учители и директори да се съобразят безропотно с наложения морален натиск за социална отговорност, забравяйки това да бъде вменено на много други професии с обществена значимост, може да събори нечие управление, предупеждават още от синдиката.