Учители от ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Желю войвода показах пред колеги от Бяла Слатина как сe преподава иновативно

ОУ„Д-р Петър Берон”- с.Желю войвода на 11.05. и 12.05.2023г., беше домакин по НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“. Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

Партньори по програмата за 2022/2023 учебна година са иновативно училище  – ОУ „Г. Ст. Раковски“  с. Търнак, обл. Бяла Слатина и две неиновативни училища – НУ „Отец Паисий“, с.Върбица, общ. Плевен и СУ „Христо Ботев“, с.Габаре, общ.Бяла Слатина.

Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение. На срещата  всички имаха възможност да наблюдават открит урок по „Български език и литература “ в 1 клас и презентация, чрез която се запознаха със същностна на иновацията в училището.

С много настроение във формални и неформални разговори учителите обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация.

Специален гост на срещата беше г-жа Даниела Йорданова-старши експерт по природни науки и екология в РУО Сливен, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите.