Учениците от 6-и, 9-и и 12-и клас се връщат в клас

Съгласно ротационния план на обучение, изготвен от просветното министерство, учениците от 6-и, 9-и и 12-и клас се връщат в класните стаи за период от две седмици. Децата от  5-и, 10-и и 11-и клас, които до 2 март бяха в присъствена форма на обучение, преминават към подготовка в електронна среда.

Очаква се крайното решение относно графика на пролетната ваканция до края на седмицата.

Припомняме, че Отрасловия съвет предложи вариант вместо една, учениците да имат две ваканции. Причина за предложението бе натоварването на учениците при редуване на присъствено и дистанционно обучение.