Ученици от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ гостуваха на Районна прокуратура – Сливен

Ученици от осми клас на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ гостуваха на Районната прокуратура в града. Те взеха участие в открит урок на тема „Ролята на прокуратурата като орган на съдебната власт“. Лектори бяха прокурорите Цветан Симеонов и Катя Стаменова.

Прокурорите разясниха разположението на съдебните райони, структурата на прокуратурата, както и функциите на всеки прокурор в досъдебното и съдебното производство.

Урокът бе проведен в съдебна зала, което позволи на учениците да придобият непосредствени впечатления от позицията и ролята на всяка от страните в съдебното производство.

След края на беседата всеки от учениците имаше възможност да се снима за спомен с прокурорска тога, както и с прокурорите Цветан Симеонов и Катя Стаменова.