Учение на участниците в Единната спасителна система при ограничаване на последиците при пътни произшествия

Екипи на РДПБЗН-Сливен, РУ-Сливен, сектор „Пътна полиция”, Центъра за спешна медицинска помощ, БЧК и екип на сектор „Специализирани оперативни дейности” при РДПБЗН-Бургас проведоха днес пожаро-техническо учение на летище „Бършен” край Сливен. Целта на учението е проверка на координацията и работата на екипите, влизащи в Единната спасителна система, при овладяване и ограничаване на последиците при възникване на тежки пътни произшествия.

На практика се разиграва ситуация, при която се проверяват действията на Оперативния щаб, координацията между отделните системи, тяхната роля и точното им място при овладяване на произшествието.

Учението започна в 09,30 часа днес по предварително подготвен сценарий, който включва произшествие на автомагистрала „Тракия” с обърната цистерна, с изтичащо гориво, и три автомобила с  пострадали, като пострадалият от единия автомобил не може да напусне сам превозното средство.  В тази ситуация се проверяват  ролята на оперативния щаб, разпределението на екипите и техните действия, което да доведе до бързото овладяване на ситуацията и транспортиране на пострадалите.

Въведен бе плана за действие на РДПБЗН-Сливен при кризи, извънредни ситуации и за защита при бедствия в частта за действия при големи катастрофи.

В учението участваха ръководството и служители на РДПБЗН и РСПБЗН-Сливен с техника, 2 пожарни автомобила и един автомобил за аварийно спасителна дейност; ръководството и служители на сектор „Пътна полиция”-Сливен и РУ-Сливен с четири автопатрулни автомобила; сектор  „Специализирани оперативни дейности” при РДПБЗН-Бургас, като тяхната задача е обезопасяване на цистерна с изтичащо гориво; два екипа с линейки на ЦСМП-Сливен; пет служители на Областният съвет на БЧК и доброволци.

В края на учението беше дадена добра оценка на степента на подготовка на ръководния състав на РДПБЗН-Сливен и членовете на Оперативния щаб.  От съществено значение бяха отработените на практика  функционални задължения на длъжностните лица от оперативния щаб на РДПБЗН-Сливен. Отчетена беше добра съвместимост, оперативност и умения по координация за повишаване готовността за реагиране на РДПБЗН-Сливен, РУ-Сливен, сектор ПП, ЦСМП-Сливен и Областен съвет на БЧК-Сливен при възникване на произшествия. Беше постигната една от основната цел на практическите учения – повишаване на знанията, уменията и навици на всички участници в Единната спасителна система.