ЦИК изработи видео за разясняване на машинното гласуване

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи три 30-секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване. Целта е гражданите да бъдат информирани за правата и задълженията си.

Информационните материали са достъпни на следните линкове:

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video_subtitles

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/machine-voting