Цените и търсенето на зеленчуци нараства, но производството пада

На фона на постоянно увеличаващите се цени на едро при редица зеленчуци, производството им у нас прогресивно намалява, става ясно от последните данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА). Иначе световното зеленчукопроизводство прогресира с годишен ръст от 1-2%.

Докато потреблението на зеленчуци в страната ни нараства (за първото тримесечие на 2021 г., до 6,6 кг на човек от домакинство, при 6,1 кг за 2020 г.), родното зеленчукопроизводство свива своето присъствие в Брутната селскостопанска продукция до 4,1%, заедно с картофите, информира agri.bg.

Оценките на САРА за миналата година са за по-малко български домати и пипер, достигайки съответно 112 хил. тона и 50 хил. тона. При пипера това е едно от най-ниските нива през последните 10 години. При тези данни вносът основателно намира добър пазар у нас. В предвижданията си за производството на краставици през 2021 г. анализаторите запазват очакваните обеми от 43 хил. тона за оранжерийно производство и 9 хил. тона за продукцията, отглеждана на открито.

В същото време данните сочат, че цените на едро през януари 2022 г. се покачват при краставиците с около 11% на месечна база, а при доматите – с около 20%. И в Европейския съюз основните зеленчуци поскъпват през първия месец на настоящата година, като ръстът в цените не може да покрие увеличените разходи, а доходността е паднала с около 20%.

Съседна Турция обаче е с по-евтини домати заради обезценяването на местната валута. Цените на едро през януари там са 0,43 долара/кг. Страната заема и четвърто място в света по производство на основния зеленчук, който често може да бъде намерен в българската търговска мрежа.

За сметка на това родната зеленчукова продукция все повече ще липсва, прогнозират самите фермери, като това ще се забележи първо при оранжерийното производство. Дефицит на предлагане на български стоки предвиждат и от Държавната комисията по стокови борси и тържища. От всичко казано дотук стигаме до тъжния извод, че пак ще се храним предимно с вносни зеленчуци.