Цената на зърното продължава да се покачва. Слънчогледът най-скъп

Снимка: Pixabay

Слънчогледът е поскъпнал с над 35% на годишна база, показват последните данни от оперативния анализ на земеделското министерство. Ръст в цените се отчита и при останалите зърнени и маслодайни култури.

Пазарните индекси показват, че средно за страната, към 13 януари 2021 г. изкупните цени на хлебна пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед са в рамките на 1,4% – 4,4% по-високи на седмична база. Най-голям е ръстът при слънчогледа. Без промяна остава цената на фуражната пшеница.

Още в края на 2020 година цените на основните зърнени култури започнаха да растат. Анализаторите отдават това най-вече на засушаванията и лошите прогнози за добиви в световен план, както и на пандемията от коронавирус. Последните данни от Софийската стокова борса и от анализа на МЗХГ сочат, че тенденцията за ръст в цените продължава.

Сравнявайки с аналогичния период на 2020 г., хлебната пшеница е поскъпнала с 20,4%, а фуражната с 14,3%. Царевицата се очертава като една от най-добре оценените култури с цели 30,1 % ръст на цените за една година. 

Първенец обаче е слънчогледът. Той е поскъпнал с 35,1% на годишна база

Както се вижда и от седмичните данни маслодайната култура продължава да е търсена, което е добре за производителите с останали налични количества от нея. Най-малко е увеличението на цената при ечемика – 6,9% на годишна база, отчита статистиката.