Цената на тока скача с 4,40%, а на парното средно с над 16%

Средното увеличение на цената на топлинната енергия е 16,23 %, обяви КЕВР след закритото си заседание. По този начин се сбъднаха черните прогнози за сериозно увеличение.

Увеличението на цените на тока също е над прогнозираните 3 % – 4,40%.

Те ще са валидни една година – до 30 юни 2022-ра. Могат да бъдат променени само веднъж, но не по-рано от 6 месеца от днешна дата.

За битовите клиенти на топлофикационните дружества с първичен енергиен носител природен газ регулаторът утвърди следните цени:

 • за „Топлофикация София“ ЕАД – 98,48 лв./MWh – 19.97%
 • за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 99,55 лв./MWh – 13.32%
 • за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 87,24 лв./MWh – 20.17%
 • за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 85,91лв./MWh – 20.9%
 • за „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 98,29 лв./MWh – 16.79%
 • за „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 96,01 лв./MWh – 21.3%
 • за „Топлофикация ВТ“ АД – 107,47 лв./MWh – 23.16%
 • за „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 100,96 лв./MWh – 17.77%

За тези топлофикационните дружества, които използват въглища, определените цени на топлинната енергия за бита са :

 • за „Топлофикация Русе“ ЕАД – 84,51 лв./MWh,
 • за „Топлофикация – Перник“ АД – 84,32 лв./MWh,
 • за „Топлофикация Сливен“ ЕАД  – 78,18 лв./MWh ,
 • за „Топлофикация – Габрово“ ЕАД – 108,06 лв./MWh.

За битовите клиенти на „ЧЕЗ Електро България“АД  крайната цена на електроенергията нараства  с 5,57%, на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД  –  с 3,74%,  за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 3,51 %, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – с 8,31 %.  В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената “задължение към обществото”.

Цената „задължения към обществото“ е в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.

Цената „задължение към обществото“ се заплаща от всички крайни клиенти, включително от оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, като за клиентите на регулирания пазар е включена в цената за активна енергия на крайните снабдители, а за клиентите на свободния пазар като добавка към договорената цена на електрическата енергия, пише „Икономически живот“.

Според КЕВР основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии.

В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на  ТЕЦ “Марица-изток 2” в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

За топлинната енергия се обяснява, че повишението е в резултат от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии. Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок – с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent. Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Отчитането на актуалните цени към юни 2021 г. на природния газ и на въглеродните емисии е наложило Комисията да ревизира първоначалните си изчисления за цените на топлинната енергия, които бяха изготвени на база на техните котировки към края на м. април. Първоначално докладът на регулатора предвиждаше прогнозната годишна цена на природния газ да е в размер на 39,96 лв/ MWh, докато във финалното решение тя е коригирана на 45,76 лв./ MWh.

Много и доста сериозни обаче са критиките към КЕВР, че определя цените на топлата вода и парното на базата на „прогнози, откъснати от реалностите на пазара“.

Експерти и партийни лидери искат промяна на схемата, при която цените на топлото се определят месец за месец, а не за едногодишен период. Множество са исканията и за оставка на целия състав на комисията.