Тридесет и една проверки за „райски газ“ са извършени за седмица в Ямбол

Тридесет и една проверки за „райски газ“ са извършени за седмица в Ямбол. Не са открити употреба и продажба, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Радостина Калчева.

Проверките са във връзка с разпорежданията от 11 август на Министерството на здравеопазването и въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид, познат като „райски газ“, и пълнители за него на лица под 18 години.

В Ямбол до момента здравните власти са проверили различни закрити обществени места, детски площадки, търговски обекти. Планирани са и проверки с полицията в нощните заведения в града, каза още директорът на РЗИ.