Три нови специалности ще бъдат разкрити в сливенски гимназии през учебната 2023/2024 година

Три нови специалности ще бъдат разкрити в сливенски гимназии през учебната 2023/2024 година Това стана ясно от заседание на Постоянната комисия по заетост.  към Областна администрация.

В Природо-математическата гимназия (ППМГ) „Добри Чинтулов“ ще има специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на чужд език, а в Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ – специалност „Интериорен дизайн“ с разширено изучаване на чужд език и специалност „Сухо строителство“, без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

По време на заседанието от страна на работодателските организации бе поставен въпросът за липсата на добре обучени кадри за различните производствени дейности и бе направено предложение за директни срещи на работодатели с ученици и техните родители. За пореден път бе дискутиран и проблемът с ниската мотивация и посещаемост на учебните занятия, водещи като следствие до неконкурентоспособност на пазара на труда.