Тракийският университет в Стара Загора обявява свободни места за прием на студенти

Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет даде своята положителна оценка на Стопанския факултет към Тракийски университет – Стара Загора за откриване на ново професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“.

Тракийският университет получи право да обучава студенти в две нови акредитирани специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“. Приемът на студенти все още продължава.

На сайта на Тракийски университет е публикувана публично достъпна информация, свързана с кандидатстването и обучението в двете специалности.

В Стопанския факултет на Тракийски университет – Стара Загора продължава и приемът в бакалавърските специалности от ПН 3.8. „Икономика“, „Бизнес икономика“, „Аграрна икономика и търговия“, „Регионална икономика и управление“, „Местни финанси“ и „ИТ в икономиката и управлението“.

Повече информация за свободните места и форми на обучение може да се получи на телефони: 042 699 210 и 042 699 405.