Трафикът на хора съществува – задай си въпросите!

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местните комисии за борба с трафика на хора стартират ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията се провежда под наслов „Трафикът на хора съществува“ (видео: https://youtu.be/yNren1Ck-sM) и цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация. В следствие на пандемията от COVID-19 нарастващата безработица създава предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа, което реално увеличава риска от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

Задай си въпросите:

-Личните ти документи са отнети?

-Нает си без да си наясно къде отиваш?

-Плащат ли ти малко или връщаш дълг?

-Работиш без договор?

-Казват ли ти как да се държиш?

-Страхуваш ли се? Тормозят ли те?

-Липсват ли ти достатъчно храна, прилични работни дрехи, здравни грижи, почивка или сън?

Ако отговориш с „Да“ на един или повече от тези въпроси, ти си в риск! Защото трафикът на хора съществува!

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местните комисии за борба с трафика на хора в Сливен, Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Велико Търново и Пловдив те призовават да бъдеш изключително внимателен, когато заминаваш да работиш извън България. Информирай се обстойно за всяка една стъпка преди да вземеш окончателно решение за отпътуване в чужбина.

Често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове и всичко е „уредено“.

А дали е така?

При трафика на хора предварителните договорени обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се да работиш за минимално възнаграждение, дори понякога без такова, документите ти за самоличност биват отнети от работодател или трето лице, принуждават те да плащаш нерегламентирани суми за това, че ти осигуряват заетост. Случва се и да се налага да чакаш, защото не ти дават да започнеш работа веднага. И така, докато не изхарчиш всичките си лични средства и задлъжнееш.

Ако си в чужбина и си в беда, незабавно се свържи с българското представителство, посолство в страната, в която се намираш. Потърси помощ от полицията – дори на нямаш документи. Ти вероятно си жертва на сериозно престъпление и ще ти окажат помощ.

Кампанията се реализира с подкрепата на Столична община, „Метрополитен” ЕАД, Bulgaria ON AIR и в партньорство с десетте Местни комисии за борба с трафика на хора, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, МВнР и др.

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50

(работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 677, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: + 359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

ИА „Главна инспекция по труда“:

-Гореща телефонна линия – 0700 17 670

-Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/;

Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427