Тонове отпадъци са складирани край Стара Загора

Снимка: БНР Радио Стара Загора

Тонове отпадъци са складирани на площадка край старозагорския квартал „Зора“. За това сигнализирали слушатели на Радио Стара Загора.  Хората са обезпокоени от количеството на балите и тяхното предназначение.

Екип на Радио Стара Загора установи, че площадката се намира в землището на с. Калитиново, южно от жп линията и на около километър от последните жилищни сгради на кв. „Зора“.

Кметът на село Калитиново Иван Костадинов потвърди, че в кметството има уведомление и разрешение от РИОСВ – Стара Загора за изграждането на площадката, която се намира в частен терен. От уведомлението ставало ясно, че там ще бъде изграден бетонов център, който ще преработва по нова технология пластмаса и строителни отпадъци в олекотен тип бетони.

От РИОСВ – Стара Загора заявиха, че през декември също по сигнал на граждани е извършена проверка на въпросната площадка и не са открити нарушения . В съобщението на екоинспекцията, отразено и на сайта на институцията в раздел „новини“,  се уточнява,  че „става дума за регламентирана площадка, стопанисвана от фирма „АТЗ Проджект” ЕООД, притежаваща регистрационен документ за извършване на дейности по съхраняване на отпадъци, издаден от РИОСВ – Стара Загора.

При обход на площадката и при проверка на представените документи се констатира, че на площадката се съхраняват разрешени съгласно регистрационния документ отпадъци от пластмаса и каучук в бали, опаковани с метална тел; полиетиленови бали и в биг-бег чували с произход България и Италия. Няма констатирани нарушения на екологичното законодателство.“

Регистрационният документ за извършване на дейност, издаден на фирмата от регионалната екоинспекция, също е оповестен на сайта на РИОСВ – Стара Загора и е с номер  № 13-РД-445-00 от 18.06.2018. От  документа става ясно, че фирмата е със седалище гр. София.  Разрешението е за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка с местонахождение: землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора в имот с идентификатор 35420.12.31, с площ  12 000 кв. м.  В разрешението е посочено също видът на отпадъците – пластмаса и каучук, дейността, която може да се извършва с код  R13, а именно  съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното  съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. Посочено е и количеството – 24 000 т/г.

Няколко месеца по-късно РИОСВ – Стара Загора издава разрешение на фирмата да съхранява на площадката и други видове неопасни отпадъци освен първоначално посочените пластмаса  и каучук като общото количество на складираните отпадъци се запазва на 24 000 т/г. Решението е с дата 29.10.2018 год.

Под разрешението за дейност и допълнението към него стои името на бившата директорка на РИОСВ – Стара Загора д-р Петя Папазова, която освободи поста през ноември 2019 година.

В сайта на РИОСВ – Стара Загора не се открива да е  извършена оценка за опазване на околната среда за инвестиционното предложение на  „АТЗ Проджект“.