ТЕЦ „Бобов дол“ спира горенето на нерегламентирани отпадъци

ТЕЦ „Бобов дол“ възнамерява да спре горенето на нерегламентирани отпадъци. Това става ясно от писмо на топлоцентралата до главния прокурор Иван Гешев.

Решението идва след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура на министъра на околната среда и водите.

В получения във ВАП доклад се сочи, че със заповед на екоминистъра експерти от РИОСВ – Перник, РИОСВ – Враца, РИОСВ – София и РИОСВ – Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни /КР/ за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

Били са установени нарушения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци – липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване.

Констатирано е било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.

В доклада се посочва и че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Същевременно главният прокурор получи писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ-а, в което се изразява намерение да се спре горенето на отпадъци, да се предприемат действия за промяна на комплексното разрешително в частта използване на горива, както и да бъде премахнато РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал към МОСВ и РИОСВ-Перник.

Припомняме, на 10 април при комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ на централата беше забранено да гори отпадъци, след като на 31 март ВАП възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ и да представи обобщен доклад.

На 30 април екоминистърът се яви в прокуратурата заради ТЕЦ „Бобов дол“, след като по-рано през деня стана ясно, че прокуратурата е влязла в ТЕЦ „Бобов дол“ заради информацията, че там отново се горят отпадъци.

На 27 март от ТЕЦ-а съобщиха, че отново ще горят отпадъци, след като забраната на екоминистъра отпреди два месеца е отпаднала. Според информацията ще могат да се изгарят по 96 тона RDF отпадък за денонощие.

Подновеното горене на отпадъци предизвика остро недоволство сред местните хора.

През първия месец на годината проверка в ТЕЦ „Бобов дол“ установи, че отпадъци са горени без разрешително.

На 18 януари прокурори и следователи влязоха в централата. Повод за посещението беше разследването на прокуратурата за престъпления против народното здраве и околната среда.

Тогава министърът на околната среда Емил Димитров заяви, че отива на съд с ТЕЦ „Бобов дол“.

На 23 януари стана ясно, че са отнели разрешителното на ТЕЦ „Бобов дол“ за горене на отпадъци.