Тестовете след 7 клас стават комбинирани

През учебната 2022-2023 година тестовете за национално външно оценяване ще бъдат интегрирани. Така децата вече ще полагат комбинирани изпити по български, заедно с обществени науки и по математика и природни науки.

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев на пресконференция, посветена на бъдещите промени в образованието, формата на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.

Промените са основно в прогимназиален етап, основната е в провеждането на НВО след 7 клас.

„Трудно успяваме да мотивираме учениците за по-задълбочено учене в областта на природните науки. Това се вижда от оценките и от малкия брой зрелостници, които полагат матури по тези предмети. Затова идеята ни е изпитът по БЕЛ да се съчетае с обществените науки, а този по математика – с природните”, поясни министърът.

Увеличават се с половин час часовете по математика в 5 и 6 клас, както и тези по география в 6 клас. В обучението по природни науки ще отпаднат редица термини, които усложняват учебното съдържание.

„Новите учебни програми съдържат 60% време за придобиване на нови знания и 40% – за упражнения. Когато това време не е достатъчно, учителят препуска през материала и учениците се демотивират. Най-често проблем има при математиката, особено в 5-6 клас. Затова предлагаме увеличение на седмичните часове по този предмет с половин час”, обясни Вълчев.

Не се предвиждат промени в програмата заложена за предметите – български език и литература и история.

В 5 и 6 клас с е въвежда нов предмет „Дигитални технологии“ – комбинация между „Компютърно моделиране“ и „Информационни технологии“.

Учениците ще надграждат знанията с дигитално моделиране и креативност, заяви министърът. Дигиталната креативност ще бъде увеличена за сметка на час по чужд език, добави Вълчев.

За първи и трети клас се предвижда да бъде въведена една седмица за проектни дейности, които да включват дейности по интереси. Промяна ще бъде направена като името на предмета „Околен свят“ ще стане „Родинознание“. Всички теми остават, но ще има отпадане на понятия.

Промените ще влизат поетапно в сила – в пети клас промените ще са от учебната 2021/2022 г, в шести клас – от 2022/2023 г., а в седми клас от 2023/2024 г.

„Опитваме се да направим концептуална промяна в целодневната организация на учебния ден. В момента тя е слабо регулирана и върви по рамка, поставена преди десетилетия. Учениците, които са на целодневно обучение, нямат време да се включат в други дейности по интереси. Опитваме се да направим преход от занималня към личностно развитие”, каза още Вълчев.

Очаква се да има промяна и в скалата за оценяване на матурите. „Минималният праг за успешно полагане на изпит ще бъде 30 точки при максимално 100”, каза министърът. Досега за оценка „Среден 3“ бяха достатъчни 23 точки. Промени се очаква да има и във ВУЗ-овете у нас.

„Висшите училища трябва да развият повече интегрални специалности, да заложат на придобиването на повече знания и умения извън професионалните направления. Ще има по-сериозен контрол при формирането на крайната оценка. Скоростното учене от сесия в сесия не е ефективно. В някои университети студентите са изпитвани всеки ден, дават им се проекти. Така трябва да бъде навсякъде”, категоричен е министърът на образованието. Ще има съвместни програми между европейски висши учебни заведения.