Телекомите започват да вдигат цените от септември

Abstract telecommunication tower Antenna and satellite dish at sunset sky background

В Асоциацията за защита на потребителите (АЗП) започнаха да постъпват сигнали, че телекомуникационните компании планират да вдигат цените за интернет и телевизия от 1 септември. Един от операторите – „Виваком България“ ЕАД, днес е пуснал съобщения до своите абонати, че „поради същественото увеличение на разходите в резултат на все още утежнената икономическа ситуация от 1 септември 2023 г., месечният абонамент по действащия Ви договор за интернет и телевизия, сключен с „Нет 1“ ЕООД, правоприемник на който е „Виваком България“ ЕАД (Vivacom), ще бъде увеличен с 1.00 лв./мес. с ДДС. Промяната ще бъде отразена във фактурата Ви за месец септември 2023 г. Имате възможност да прекратите договора си без допълнителни разходи в магазин на Vivacom или при обслужващия Ви търговски представител до 1 месец от получаването на този имейл.“.

„Поведението на операторите е скандално след като в началото на годината вече вдигнаха цените след индексация спрямо инфлацията за 2022 г. От началото на тази година към момента не виждаме някаква сериозна инфлация и поскъпване на електроенергията или горивата, за да има промяна в икономическата обстановка“, коментира Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите. Напротив, дори се наблюдава оспокояване на цените на тока и горивата, а даже и спад спрямо миналата година. Според Майорски държавните органи и по-специално Комисията за защита на потребителите и Комисията за регулиране на съобщенията трябва да вземат мерки и да реагират.

КЗП продължава да поддържа неравноправните клаузи на телекомуникационните компании, подчерта Пейо Майорски. Този спор към настоящия момент, включително и предстоящото увеличение на месечните абонаментни такси към потребителитее, щеше да  бъде избегнат, ако КЗП беше изпълнила своите задължения по закон, обясни той. Законът за защита на потребителите казва, че когато е предвидено държавен орган (в случая Комисията за регулиране на съобщенията) да одобрява общите условия на договорите с потребители и последващи изменения в тях, те се изпращат на КЗП за стовище за наличие на неравноправни клаузи и чак след като ги одобри, тези общи условия влизат в сила. Клаузата, предмет на настоящия спор, предвижда увеличение на месечната абонаментна такса при обективни икономически предпоставки, а в общите условия няма реципрочна на тази, че при обективни пазарни предпоставки (например дефлация), ще бъде намалена. През годините при дефлация цените е трябвало да бъдат намалявани от мобилните оператори, обясни Пейо Майорски от Асоциацията за защита на потребителите.  Така се получава вреда за потребителя, която води до значително нерановесие между правата и задълженията на търговеца /доставчика на услугата/ и клиента.

„Тази класическа неравноправна клауза можеше да бъде отхвърлена от КЗП преди да бъдат приети общите условия. Тъй като става дума за краткосрочни договори и нормални икономически процеси, телекомите би трябвало да могат към момента на ценообразуване на услугата да предвидят и пресметнат обичайната инфлация, която се движи в прогнозируеми рамки. Възниква основно въпросът защо КЗП е позволила да съществува в общите условия на мобилните оператори неравноправна клауза, която поражда сериозен спор между телекомите и потребителя“, смята Пейо Майорски.