Тазгодишният носител на наградата „Добри Желязков” оглавява фирма с международно значение

Наградата на Община Сливен за стопанска инициатива „Добри Желязков” за 2021 г. се присъжда на управителя на „ДСГ България“ ООД Иван Желев. Изборът е направен след обсъждане на икономическите показатели на стопански субекти, работещи на територията на Община Сливен – социална стабилност; липса на задължения към общината, държавата и социалното осигуряване; направени инвестиции; печалба.

Основната дейност на „ДСГ България“ ООД на територията на областта е свързана с Военен полигон „Ново Село“, където компанията предоставя широк спектър от услуги за своите контрагенти. Това включва и над 240 служители на фирмата, които предоставят своите професионални умения при поддръжката на съоръженията на полигона.

„ДСГ България“ ООД е създадена през 2006 г. като дъщерно дружество на немската D-S-G Catering GmbH – част от D-S-G Group, с цел предоставянето на координационна и управленска дейност при изпълнението на търговски и отбранителни договори на територията на Република България. С прогресирането на дейността и развитието на портфолиото от предоставяни услуги, „ДСГ България“ ООД придобива автономен статус от немското дружество, което позволява на местното ръководство да предприема по-смела инициатива в развитието на дейността на фирмата на територията на област Сливен.

Основната цел на компанията е да служи като мост между правителството на САЩ в дейността му в Източна и Централна Европа и местните производители и доставчици на услуги. С цел разработване на дейността си в областта на логистичната поддръжка на отбраната, ДСГ стъпва на пазара по предоставяне на персонал за временна заетост, кетъринга, инсталацията, управлението и поддръжката на временни съоръжения, предоставянето на поддържащо оборудване и доставката на консумативи за него. Целите на компанията са да бъде всеобхватен доставчик на услуги, покривайки пълния спектър от необходими дейности за правилното функциониране на съоръжения за временно настаняване и тренировки.

„ДСГ България“ ООД придобива значителен опит в предоставянето на гореописаните услуги, като компанията приключва успешно проекти на територията на 25 държави в Европа и Африка, използвайки основно персонал от Сливен и региона.