Търсят изпълнители на консервация и строителство в знакови сливенски къщи-музеи на стойност 1,6 млн. лв.

ханът на х. Никола Асенов

Местната администрация в Сливен обяви обществени поръчки за изготвяне на технически проекти за консервация и строителство (СМР/КРР) във връзка с изпълнението на проект за рехабилитация и опазване на културното наследство в областния център. Справка на БТА в регистрите на Агенцията по обществените поръчки (АОП) показа, че от началото на януари до момента, община Сливен е обявила три обществени процедури за избор на изпълнител за над 1,6 млн. лева.

До 14 февруари ще се приемат оферти по обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР и КРР за благоустрояване и социализация на Музеен комплекс „Сливенски бит“. Финансирането е осигурено по „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020. Прогнозната ѝ стойност е над 608 000 лева, а дейностите по нея ще се изпълняват в Арнауткина къща и къща „Паткоолу“, които са част от музейния комплекс в сливенския кв. „Комлука“. От документацията, публикувана в АОП, става ясно, че сред включените дейности са ремонти на покривните конструкции, подмяна на осветителните тела, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.

По същия проект ще бъдат осъществени и дейностите по благоустрояване и социализация на Къща музей „Добри Чинтулов“. Оферти по поръчката за избор на изпълнител на дейностите ще се приемат до 22 февруари 2023 година. Прогнозната ѝ стойност е малко над 498 000 лева. Освен дейностите по реставрация и консервация на сградата, са предвидени подобряване и ревитализация на музейната къща с внедряването на съвременни технологии в помощ на експозицията. В проекта за сградата са заложени редица мерки за обновяването ѝ, като са предвидени и такива за справяне с дървоядите по историческата сграда и подмяна на повредените дървени елементи.

Над половин милион лева ще бъдат вложени в благоустрояването на друг важен за Сливен музеен комплекс – ханът и родовата къща „Хаджи Димитър“. Там ще бъдат ремонтирани покривните пространства, ще бъдат направени нови дървени и ламаринени обшивки и боядисване на фасадите. По проекта в музейния комплекс е предвидено и изграждане на детски кът.