Търсят биолог в Окръжната болница в Сливен

Обява за свободна длъжност „биолог“ в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен“ АД .

Изисквания към кандидатите:

1. Образование: биолог с образователна степен „магистър“.

2. Предимства: специализирани курсове; компютърна грамотност.