Тарифа по изисквания

Рекламни оферти на „Сливен нюз” ЕООД за вота на 27 октомври 2019 година e-mail: sliven.news@gmail.com

тел: 0885665757

Във връзка с предстоящата предизборна кампания „Местни избори 2019”, съгласно чл.180, ал.1 и 4, чл. 187 и чл. 198, ал.5 от Изборния кодекс,

www.sliven-news.com

предоставя едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за парламентарни избори

на 27 октомври 2019 г., както следва:

Ценоразпис на рекламните услуги в “SLIVEN-NEWS.COM” за предизборна кампания за парламентарни избори

на 27 октомри 2019 г.

УСЛУГА ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА
Информационно- рекламен пакет 1 Интервю – до 2 бр.

Репортаж от предизборно събитие – до 5 бр. Информация за предизборни събития – до 5 бр. Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 1 бр.

Предизборен банер с размер 200х110 пиксела– 1 бр.

500 лв.
Информационно- рекламен пакет 2 Интервю – до 2 бр.

Репортаж от предизборно събитие – до 8 бр. Информация за предизборни събития – до 8 бр. Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 3 бр.

Цялостно представяне на листата с кандидати

/снимки+биография/

Предизборен банер с размер 200х110 пиксела– 1 бр.

1000 лв.
Информационно- рекламен пакет 3 Интервю – до 4 бр.

Репортаж от предизборно събитие – до 15 бр. Информация за предизборни събития – до 15 бр. Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 6 бр.

Цялостно представяне на листата с кандидати

/снимки+биография/

Предизборен банер с размер 200х110 пиксела– 1 бр.

1500 лв.
Публикация на Банер

Предизборен банер с размер 200х110 пиксела– 1 бр. за периода на кампанията

500 лв
Еднократни Публикация

Еднократни публикация (интервю, репортаж, предизборна хроника, фоторепортаж, съобщение,

обръщение и др.)

50 лева.

Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС.

Цените са за периода на предизборната кампания. Ако договорът с даден възложител се скючи в приода на кампанията, цените се преизчисляват пропорционално на оставащото време от нея.

Забележка: Няма ограничение за броя символи на предизборните материали.

На основание чл.180, ал.1 и 4 от Изборния кодекс, www.sliven-news.com обявява информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания за парламентарни избори на 27.10. 2019 г., както следва:

Партия, коалиция или инициативен комитет

Предмет на договора

Срок на договора

Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми

Обща стойност в лева

ПП ГЕРБ

Предизборни публикации

25.10.2019

Репортаж, информация, интервю

500,00

ПП ГЕРБ Предизборни  публикации 30.10.2019 Репортаж, информация 150,00
ПП БСП
30.10.2019 Репортаж, информация 500,00