Избори 2021 – Тарифа

 Тарифа на рекламно-информационните услуги

        за предизборна кампания за „Извънредни парламентарни избори – 2021″

Информационният портал www.sliven-news.com, в качеството си на доставчик на онлайн новинарски услуги, предоставя, съгласно чл.180, ал.1 и 4, чл. 187 и чл. 198, ал.5 от Изборния кодекс, едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за „Извънредни парламентарни избори и Избори за Президент и Вицепрезидент-2021“, насрочени за 14.11.2021г., както следва:

УСЛУГА ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА
Информационно- рекламен пакет 1 Интервю, репортаж от предизборно събитие – до 5 бр.

Информация за предизборни събития – до 5 бр.

Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 5 бр.

Предизборен банер – 1 бр.

1000 лв.
Информационно- рекламен пакет 2 Интервю, репортаж от предизборно събитие – до 10 бр.

Информация за предизборни събития – до 10 бр.

Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 5 бр.

Цялостно представяне на листата с кандидати /снимки+биография/

Предизборен банер с размер 200х110 пиксела– 1 бр.

2000 лв.
Информационно- рекламен пакет „Цялостно отразяване“
Интервю, репортаж от предизборно събитие – до 15 бр.

Информация за предизборни събития – до 15 бр.

Друга информация /предизборна платформа, обръщение и др./ – до 10 бр.

Цялостно представяне на листата с кандидати /снимки+биография/

Предизборен банер – 1 бр.

3000 лв.
Публикация на банер

Предизборен банер – 1 бр. за периода на кампанията

500 лв
Еднократни услуги

Еднократна публикация – интервю, репортаж, съобщение, обръщение и др.

200 лв

Цените са крайни и върху тях не се начислява ДДС.

Цените са за периода на предизборната кампания. Ако договорът с даден възложител се скючи в приода на кампанията, цените се преизчисляват пропорционално на оставащото време от нея.

За контакти: e-mail: sliven.news@gmail.com, тел: 0885665757

 

На основание чл.180, ал.1 и 4 от Изборния кодекс, www.sliven-news.com обявява информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания за Парламентарни избори на 11.07.2021 г., както следва:

Партия, коалиция или инициативен комитет

Предмет на договора

Срок на договора

Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми

Обща стойност в лева