Търг за земите в района на бившия завод „Динамо“ с право на строеж на фотоволтаична централа

В изпълнение на влязло в сила решение на местния парламент,  Община Сливен проведе търг с тайно наддаване, по реда и условията на Закона за общинската собственост, за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на фотоволтаична централа на терени–частна общинска собственост в района зад бившия завод „Динамо“. 5 фирми са закупили документи за участие в процедурата, като една от тях е подала оферта с предложена цена – 4 477 777 лв.

„Близо 460 дка общинска частна собственост ще бъдат отстъпени на частния инвеститор за 30 години, който да изгради фотоволтаичен парк. До момента тези земи не носят никакви приходи на общинския бюджет, на практика, те пустеят“, коментира кметът Стефан Радев.

Началната тръжна цена на правото на строеж бе определена на 4 465 000 лева, без ДДС. След влизане в сила на заповедта на кмета на община Сливен Стефан Радев за обявяване на участника, спечелил търга,  ще бъде подписан и договор с него.