Такса смет в Ямбол няма да бъде увеличена през 2023 година

Таксата за битови отпадъци в Ямбол запазва размера си през следващата година непроменен – 2,46 промила за жилищните имоти и 4,04 промила за нежилищните имоти. Това реши на днешното си заседание Общински съвет – Ямбол по внесеното предложение от кмета Валентин Ревански.

Според приетата план-сметка са предвидени над 7,1 млн. лева за осигуряване на чистотата на територията на общината. Средствата са за събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, експлоатацията на регионалното депо и поддържането на чистотата на обществените територии.

В началото на 2022 г. в Ямбол заработи и компостираща инсталация за преработка за биоразградими и зелени отпадъци. Съоръжението е на стойност над 3,7 млн. лева, а по-голямата част от средствата бяха отпуснати по Оперативната програма „Околна среда“.

Община Сливен не предвижда увеличение на местните данъци и такси, въпреки инфлацията и растящите цени, това стана ясно още в началото на декември след изявление на кмета Стефан Радев.