„Свободни ли сме днес?“ е темата на ученически конкурс за есе по повод 145 години от Освобождението на България

Община Сливен, РУО – Сливен, Народно читалище „Зора 1860” Сливен и Библиотека „Зора” организират  ученически  конкурс за есе по повод 145 години от Освобождението на България на тема „Свободни ли сме днес?”. Целта на конкурса е да  провокира към творческо мислене , показване на умение да се изрази и защити лична позиция и собствена теза. Могат да участват ученици  от 10 – 12 клас на училищата в област Сливен. Срокът за подготвяне  на проектите е до 10 февруари 2023 годинаЕсетата се изпращат на e-mail: biblioteka_zora@abv.bg

Независимо специализирано жури ще определи и класира най-добрите есета.

Ще бъдат раздадени три парична награди / I, II, III/  и грамоти.

I място :  200.00 лева и грамота.

II място:  150.00 лева и грамота.

III място: 100.00 лева и грамота.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 март 2023 година.

Целта на Конкурса е да провокира към творческо мислене и умение да се изрази и защити лична позиция и собствена теза.

Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици  от 10 – 12 клас на училищата в област Сливен.

Специфични изисквания – есето да не надвишава   4 страници, 1800 знака на страница, шрифт Times New Roman – размер 14, разстояние между редовете -1,5.

Критерии за оценка:

  1. Убедителна защита на тезата и аргументация чрез факти. Задълбоченост и синтезирана изчерпателност на изложението.
  2. Ясно открояване на увод, аргументативна верига и заключение. Баланс между отделните части, синтез между емоционалното и рационалното начало в текста. Точност, яснота, четивност. Спазване на книжовните норми – владеене и прилагане на лексикалната, граматична, правописна и пунктуационна норма.
  3. Умение за личностна интерпретация на фактите. Оригиналност на изложението.
  4. Графическо оформяне на текста.

Срок за изпращане  на проектите:

До 10 февруари 2023 година есетата се изпращат на e-mail: biblioteka_zora@abv.bg

Независимо специализирано жури ще определи и класира най-добрите есета.

Ще бъдат раздадени три парична награди / I, II, III/  и грамоти.

I място :  200.00 лева и грамота.

II място:  150.00 лева и грамота.

III място: 100.00 лева и грамота.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 март 2023 година.

Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената от тях електронна поща. На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и парични награди.

Популяризирането на класираните проекти ще се осъществи чрез публикуването им на сайта на НЧ „ЗОРА 1860” и представянето им по време на церемонията за награждаване.

Всички участници попълват формуляра :

  Лични данни на участника:

Име и фамилия:  
Училище:   Клас:  
Адрес на училището:  
Домашен адрес:  
Телефон:  
e-mail: