Свлачището в Качулка е в добро състояние, няма данни за активност

Заместник-кметът Камен Костов посети укрепеното свлачище в селище Качулка. Заради падналото количество дъждове през зимния период и предстоящото снеготопене, се предвиждат огледи и в останалите свлачищни райони.

Укрепителните дейности по свлачището в Качулка приключиха в края на септември 2020 г. Те се осъществиха с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Изпълнението бе по съвременни методи и в съответствие с инвестиционния проект. Той включваше проектиране, строително-монтажни работи и геоукрепителни мероприятия.

Зам.-кметът Костов информира, че е сключен 5-годишен договор за мониторинг, който ще следи за евентуални деформации или активиране на процеси в обсега на свлачището.  През първите две години се предвиждат сезонни замервания, а за останалите – по два пъти годишно. Резултатите от мониторинга ще бъдат отразени в Националния регистър на свлачищата. Към момента експертната оценка сочи, че то е добре укрепено и без отклонения. Община Сливен вече е изпратила списък за превантивно обследване на свлачищата към Геозащита Варна.

21 са регистрираните свлачища на територията на община Сливен. По думите на инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Сигурност и управление при кризи“, 11 от тях, като потенциално активни, са под наблюдение. Част от тях вече са укрепени, а по други работата продължава. В момента Общината работи по укрепване на свлачището в село Сотиря, което е в пъти по-голямо.