Строежът на новата болница в Ямбол продължава по план

Среща на кмета на община Ямбол Валентин Ревански и областния управител на
Ямбол Васил Александров със Съвета на директорите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Свети Пантелеймон“ АД, състоящ се от доктор Панайот Диманов,
изпълнителен директор, председателя на Съвета на директорите проф. дмн Жени
Стайкова и Павлина Христова, член на съвета, се проведе в сградата на Областна
администрация – Ямбол. Строежът на новата болница в града беше повод за
събирането.
На срещата стана ясно, че строителството на новия болничен комплекс
продължава по план. Очаква се през юни да има актуализация на бюджета и да бъде
отпуснат допълнителен финансов ресурс за непредвидени разходи, оборудване и
обзавеждане с медицинска и немедицинска апаратура за успешното завършване на
новия болничен комплекс.
Проф. Жени Стайкова изрази задоволството си от доброто съдействие между
местната и държавната власт, народните представители от област Ямбол и
ръководството на болницата за разрешаване на проблемите, свързани с изграждането
на новата болница.
Д-р Панайот Диманов изтъкна, че се чувства удовлетворен от съвместната
работа със Съвета на директорите, областния управител на Ямбол и кмета на града.
Валентин Ревански също изрази готовност да подкрепя процеса на работа и
Община Ямбол да помага с каквото може, за да бъде доведена каузата до край и хората да останат доволни.
Очакванията са до края на годината Ямбол да има функционираща нова
болница, която да бъде в полза на хората в Ямболска област.