Страната ни е предпоследна в ЕС по разходи за здравеопазване спрямо населението

България е на предпоследно място в Европейския съюз (ЕС) по разходи за здравеопазване на глава от населението, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Данните са за 2018 г.

Страната ни е похарчила 587 евро на глава от населението за здравеопазване. След нас е само Румъния с 584 евро.

Други страни в ЕС с разходи за здравеопазване под 1000 евро на глава от населението са Полша – 830 евро, Хърватия – 862 евро, Унгария – 917 евро, Латвия – 936 евро.

Лидер по този показател е Дания с 5256 евро, следвана от Люксембург с 5221 евро, Швеция с 5041 евро.

В границата 4 хил. – 5 хил. евро на глава от населението за здравеопазване харчат Германия, Ирландия, Австрия, Нидерландия и Белгия.

Най-големи разходи за здравеопазване на глава от населението осъществяват държавите извън ЕС, които са част от Европейското икономическо пространство. В Лихтенщайн разходите възлизат на 8380 евро на глава от населението, в Швейцария – 8327 евро, в Норвегия – 6960 евро, в Исландия – 5280 евро.

Що се отнася до дела на разходите за здравеопазване от брутния вътрешен продукт (БВП), в България стойността достига 7,4 на сто. Средното за ЕС е 9,9%.

Най-малко спрямо БВП за здравеопазване отделя Люксембург – страната на второ място по разходи спрямо броя на населението, 5,3%. В Румъния разходите за здравеопазване спрямо БВП са 5,6%, в Латвия – 6,2%.

Лидер е Германия с 11,5%, следвана от Франция с 11,3%, Швеция с 10,9%, Белгия и Австрия с по 10,3%.