Стопаните да уведомят за опожарени ниви, иначе няма субсидии

Държавен фонд „Земеделие“ призова всички земеделски стопани, които са кандидати по схемите и мерките за директни плащания и чието стопанство е засегнато от пожарите да сигнализират в Разплащателна агенция за форсмажор.

Уведомяването се извършва в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 работни дни от датата на прекратяване на пожара. Попълва се формуляр по образец по реда на чл. 13, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.

Със самата заповед за обявеното бедствено положение ДФЗ разполага по служебен път.

В случай че стопаните с опожарени площи не подадат уведомление до Разплащателната агенция за възникнал форсмажор, площите им ще се считат за недопустими за подпомагане.

Образецът на уведомлението за форсмажор е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“, от където може да бъде изтеглен.