Стефан Радев: Въпреки множеството предизвикателства, Община Сливен остава финансово стабилна

Равносметка за изминалата 2021 г. направи кметът Стефан Радев по време на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета за предходната година. По думите му тя е преминала основно под знака на две групи събития. Ковид пандемията и три пъти избори, последните, от които – президентски и предсрочни парламентарни.

„За Община Сливен всичко това предопредели динамиката на изминалата година. Нарастващата инфлация, трайното повишаване на цените, което се превърна в тенденция, засилиха чувството на несигурност. Въпреки изброените фактори и на фона на тази обстановка, общинските финанси остават стабилни“, отбеляза кметът Радев. Той посочи, че Общината продължава да изпълнява всичките си функции, приключвайки годината без просрочени задължения.

„Предизвикателства и задачите, които стоят пред нас, са да повишим темповете на разработка и изпълнение на проекти, да бъдем предпазливи и гъвкави в планирането, предвид  големите рискове, свързани с инфлацията и галопиращите цени, за да сме в готовност за различни варианти на действие“, посочи още Стефан Радев.

Според анализа през отчетния период дейността на Общината е била насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата за икономическо развитие, новите ангажименти и последствия от обявеното извънредно положение на територията на страната, във връзка с пандемията от COVID-19 и ефективното управление на финансовите ресурси. Изпълнението на основните параметри на бюджета за 2021 г. се характеризира с постъпления от приходи в размер на 123 644 919 лв., като уточненият годишен план за приходите е изпълнен на над 81 процента. Годишният план за приходите от имуществени и други местни данъци е изпълнен на над 117 %, като е отчетено нарастване спрямо 2020 г. – с 24 %

Публичното обсъждане бе инициирано от председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. Той използва възможността да поздрави колегите си от местния парламент, за доброто сътрудничество и проявата на отговорност и разум при вземането на решения, които са в полза на жителите и градоустройството. На него присъстваха още граждани, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, ръководителите на бюджетни звена и др.

Годишният отчет за 2021 г. предстои да бъде гласуван на предстоящата сесия на Общински съвет-Сливен на 28 юли.