Стефан Радев участва в събрание на УС на РАО „Тракия“ в община Тунджа

Стефан Радев Сливен

Кметът Стефан Радев участва в днешното заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общини /РАО/ в община Тунджа.

В рамките на заседанието и в контекста на актуалната обстановка с растящата инфлация, бяха дискутирани възникнали проблеми при изпълнение на проекти заради повишаване на цените на строителните материали и на енергоносителите, включително оставащите кратки срокове до финализирането им.  Друга дискутирана тема беше стопанисването и разпореждане с имоти – общинска собственост. Бе взето единодушно решение годишното отчетно общо събрание на РАО „Тракия“ да се проведе на 6 юли 2022 г. в Поморие. Участниците имаха възможност да  разгледат изложба, посветена на 35 години от учредяването на община Тунджа.

Община Сливен е член на Регионалната асоциация на общини /РАО/ „Тракия“ над 20 години. Основните й цели са насочени към обмен на опит и добри практики между отделните общини за оптимизация на дейността им в полза на гражданите. От месец юли 2020 г. кметът Стефан Радев е председател на Управителния съвет на асоциацията.