Стефан Радев: Трилогията на Цончо Родев е живата история на Сливен, написана по увлекателен начин

„Трилогията на Цончо Родев е живата история на Сливен, написана по един увлекателен начин. В нея можем да прочетем за първата тайна революционна организация в България, създадена в Сливен от Иван Селимински, когато Васил Левски не е бил роден, а Георги Раковски е бил невръстно момче. Безспорно има много с какво да се гордеем и се радвам, че можем да дадем нов живот на първата книга от трилогията – „Тътени“, като целта ни е да издадем цялата трилогия“, каза кметът Стефан Радев по време на представянето на книгата в Сливен.

То се състоя в зала „Сливен“, където бе подредена изложба на документи от личния архив на писателя, свързани с работата му по сливенската трилогия, подарени от съпругата му на Библиотека „Зора“. Това е мястото, където Родев получава условия за работа и достъп до ценни източници на информация. Библиотечният екип е оказвал пълна подкрепа на автора и в изложбата са представени снимки, на които до Родев са бивши служители на библиотека „Зора“.

Известно е, че в работата си той е извършвал сериозна проучвателна дейност, като е използвал документални източници – исторически съчинения, мемоари, ръкописи, автентични разкази на хора, лични впечатления от местности и селища.

Поддържал е богата кореспонденция с архиви, библиотеки, музейни специалисти, историци и общественици.

Особен интерес в изложбата представляваха картотеката на турските думи, употребявани от хората по онова време и три подробни карти – на Сливенския регион, на Сливенския Балкан и на град Сливен със старите названия на обектите.

Кметът се надява към произведението да има интерес и от страна на учениците, с които може да се организират инициативи, свързани с опознаване на старите места на града ни и техните наименования.

Биографът на Цончо Родев – Соня Келеведжиева, разказа на гостите за живота и творчеството му, за литературната история на трилогията. Тя припомни,  че задачата на Цончо Родев е била да обхване белетристично отрязък от време от около 60 години. – от 1820 г. до Освобождението през 1878 г. „В нашата литература няма творба с подобен обхват. Тук изключвам някои нелоши мемоарни съчинения, но те не могат да бъдат причислени към художествена проза, за която говорим в момента. Не си спомням и за аналог в световната литература, с изключение на някои творби, които обхващат по-кратки периоди. Трудът на Цончо Родев е колосален, могопластов, многопосочен и и твърде монолитен. Сигурно ще влезе като собствена величина в българската литература някой ден. Сливен се е сдобил с литературен паметник, който може да мери ръст само с паметници от друго естество“, каза Келеведжива. Тя допълни, че авторът така е описал събитията в Сливен и сливенско, че е превърнал нашия град и жителите му в еквивалент на добрите черти на България и българския народ. „Книгите се посрещат с огромен интерес не само в Сливен, но и в другите градове на страната, защото хората, които четат, виждат себе си“, каза тя.

По време на представянето актьорът Ивайло Гандев от сливенския театър прочете фрагменти от романа „Тътени“, която бе преиздадена от Община Сливен.