Стефан Радев: Радвам се, че успяхме да включим всички населени места в общината в Местни инициативни групи

В още две Местни инициативни групи /МИГ/ се включва Община Сливен за програмен период 2021-2027 г. Това са „Местна инициативна група Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа“ и „Местна инициативна група Стралджа-Сливен“. Община Сливен ще се включи и в създаването на „МИГ – Котел, Сливен и Върбица“. Това става възможно след като Общинският съвет гласува предложенията на заседанието си на 29 юни. До сега Сливен има сключени споразумение за „МИГ Твърдица – Сливен – Долината на прасковите“. Предстои сключване с Нова Загора.

Местните инициативни групи са сдружения на публичния, частния и НПО сектори, и се регистрират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Осигуряват възможност през програмния период 2021-2027 г. да се кандидатства по Програмата за развитие на селските райони и други програми. Досега селските общини можеха да участват в Програмата за развитие на селските райони, да бъдат финансирани от фонд „Земеделие“ както за общински мероприятия, така и за участие на фирмите и гражданите от тези общини във всички мерки.

„За Сливен, като градска община,  а сме най-голямата по територия, нашите 44 населени места бяха изключени от този процес и нямаха достъп изобщо до тази програма. Чрез МИГ-овете се отдава възможност и нашата община да се включи в партньорство със селски общини. Радвам се, че след доста интензивни и продължителни преговори успяхме да сключим споразумения със всички наши съседи и всички населени места от община Сливен ще бъдат включени в някоя от местните инициативни групи“, каза кметът Стефан Радев. Предстои подписване с Нова Загора за последните четири села и това ще даде възможност на всички да се възползват от допълнителните възможности за финансиране и за местния бизнес и за инфраструктурата в тези населени места.