Стефан Радев: Общината е в постоянен контакт и е готова да съдейства на „Вик-Сливен“ за приключване на водния проект

Стефан Радев Сливен

Пред журналисти кметът Стефан Радев коментира темата с изкопните работи в различни пътни участъци, които „ВиК-Сливен“ в момента извършва. Те са във   връзка с изпълнението на проекта за доизграждане и рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната инфраструктура.

„Като Община и ние сме притеснени за реализацията на този проект. В постоянен контакт сме с „ВиК-Сливен“. Непрекъснато настояваме за навременно уведомяване, респективно и на гражданите, за дейностите, които се извършват. Освен това да се мобилизират всички изпълнители, по-бързо да приключват с дейностите и да възстановяват навреме нарушените пътни участъци“, заяви кметът Радев. Според него големият проблем на този проект е финансирането, което водното дружество трябва да осигури.

„Надявам се вече да се намери решение на този проблем. „ВиК-Сливен“ е държавно дружество и трябва да бъде финансово подкрепено с необходимите му средства за съфинансиране от държавата, в лицето на „Български ВиК Холдинг“, така че проектът да бъде финализиран успешно и с минимални рискове“, на мнение е сливенският градоначалник. Той отново подчерта, че Община Сливен не осъществява контрол по изпълнението на дейностите по водния проект. Тя остава обаче в готовност за съдействие и подкрепа по всички възможни механизми, спрямо правомощията, които има.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, договор за безвъзмездна финансова помощ № 34-82/ 24.09.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.