Стефан Радев: Община Сливен ще продължи да поддържа и да инвестира в пенсионерските клубове

Община Сливен ще продължи да инвестира в пенсионерските клубове, да ги поддържа и развива. Това заяви кметът Стефан Радев пред пенсионери от Сливен и региона, които присъстваха на организирано от клубовете събитие на Хамам баир. Той подчерта, че се предприемат положителни промени в организацията на пенсионерските клубове.

„Досега пенсионерските клубове бяха предоставяне на различни сдружения на национално ниво, а в същото време Община Сливен поемаше тяхната издръжка.  Решихме, че Общината сама трябва да ги управлява и те да се посещават от всички пенсионери, независимо в кое сдружение членуват“, каза кметът. Той пожела сливенските пенсионери да бъдат все така организирани за различни дейности и да се изявяват на подобни събития.

https://fb.watch/cW7RtAAr5l/

В края на миналата година по предложение на кмета беше прието изменение и допълнение на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Целта е те да разширят обхвата си на дейност и обектите да се ползват от повече хора. Поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията, както и досега, се поема от Община Сливен.