Стефан Радев: Искам в Сливен да има високоплатени работни места!

„Искам в Сливен да има високоплатени работни места! Това е целта на идеята ни за създаване на индустриален парк“, заяви кметът Стефан Радев на среща с общински съветници, проведена по тяхна инициатива. Тя се състоя на 5 април – ден преди местният парламент да разгледа повторно предложението за създаване на общинско дружество „Индустриален парк – Сливен“. В нея участва и председателят на Общинския съвет Димитър Митев. По време на разговора бяха дискутирани конкретни въпроси, свързани с подготовката за създаване на парка и концепцията за него.

Общинският терен от 2500 дка в района на летище „Бършен“, по пътя Сливен – Ямбол, е разделен на три зони. Две от тях са с площ между 450 и 500 дка и са отредени за индустриално развитие. А третата, средната е от 1500 дка, включва летището и пистата. Оразмеряването й е извършено така, че пистата да може да функционира. Общината няма намерение да продава летищната писта, нито пистата за мотокрос, която също е в района на бившето летище и е в самостоятелен парцел, заяви още в началото на срещата кметът в отговор на отправените въпроси.

Първият етап от индустриалната зона Общината планира да осъществи на северния терен от 450 дка, като кандидатства за финансиране в най-близко бъдеще. Но преди да се пристъпи към решение за създаването на парка, за определяне на неговия тип, приемане на концепция за развитие и други документи, необходимо и задължително условие е да бъде създадено дружеството „Индустриален парк – Сливен“, което да изготви бизнес – план. „Тоест, операторът на парка трябва да е регистриран и това ни е нужно, защото един от основните документи, който ще се иска от нас, е неговият бизнес-план“, уточни кметът.

До момента Общината е извършила сериозна анализаторска дейност, проучен е опитът в страната, включително на „Икономическа зона – Тракия“. Намеренията са да бъде създаден индустриален парк от тип „А“, без специализация.  Към момента в региона няма ресурс за високотехнологични инвестиции. „Искаме „фунията“ да е максимално отворена, да не си поставяме бариери“, допълни кметът.

Вече се работи по техническата подготовка, свързана с парцелирането на терена от 450 дка и изграждането на довеждащата и отвеждаща инфраструктура. Предстои възлагането на техническото проектиране и остойностяване на елементите от инфраструктурата. То ще залегне в бизнес-плана на дружеството, чието изготвяне не може да бъде извършено без управителя на „Индустриален парк – Сливен“.

Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят и с предложения за управител на „Индустриален парк – Сливен“ до провеждането на конкурс специалист – Соломон Москона /45 г./, с 20-годишен професионален опит в банковата сфера, от които 15 г. е бил директор на банкови институции.

В края на срещата съветниците се обединиха около мнението, че проектът за индустриалния парк е реалистичен и трябва да бъде отворен към различен и разнообразен бизнес.