Стефан Радев: Без общините няма как да стане успешна реформата в областта на културата

Министерството на културата ще работи съвместно с общините по всички въпроси, свързани с опазването на културното наследство, подготвяните законодателни промени за културното наследство, авторското право, читалищата и други нормативни документи, създаването на по-добър синхрон при съвместното финансиране на музеи, галерии и други институции. Това съобщи кметът Стефан Радев след участието си в срещата между министъра на културата Кръстю Кръстев и екипа му и представители на Националното сдружение на общините в Република България. „Срещата беше важна за нас, защото на нея бе споделено мнението, че без общините няма как да стане успешна реформата в областта на културата. Бяха обсъдени и конкретни казуси“, коментира Радев.

В дискусията са обменени мнения за необходимостта от съществени промени във финансирането на културните институции, като то да бъде обвързано с разнообразието и качеството на извършваните дейности. Представителите на общините са изразили мнение, че съществено подобрение трябва да има и във финансирането на читалищата. Сливенският градоначалник е информирал присъстващите, че в амбицията си да раздвижи дейността на над 50 читалища, в общината е създаден фонд за подпомагане на техни инициативи. Годишно читалищата получават общо  1,5 млн. лева от държавната субсидия и общински средства за подпомагане и ремонти.

Стефан Радев е обърнал внимание и на необходимостта от компетентна експертна оценка на сгради, включени в списъците на културните ценности. „Такава оценка е нужна, тъй като в различни периоди и по различни съображения редица здания са включени в тези списъци или са декларирани като културна ценност без да съществуват реални основания за това“, аргументира се той.

Сред темите на разговора са били още планирането на бюджета за следващата година и предвидените средства за култура, Плана за възстановяване и устойчивост в частта му, свързана с Националния фонд „Култура“ като инструмент за трансформация с основно участие на общините.

Взето е решение МК и НСОРБ да излъчат групи, които да работят за подготвяните законови промени, а срещите между министерството и сдружението да бъдат регулярни.

Разговорът с Министъра на културата се състоя по инициатива на НСОРБ. В нея участваха изпълнителният директор на сдружението, единадесет общински кметове и зам. кметове – членове на сдружението и членове на управителния и контролния съвет