Стайко Стайков: Необходимо е изготвянето на изцяло ново законодателство, регулиращо поземлените отношения

„Воденичен камък на врата на собствениците на земеделски земи продължава да бъде комасираното ползване, или т.нар. бели петна. Ако преди време на това основание са се обработвали годишно около 2 млн. дка, то към днешна дата те са не повече 1,2 млн.дка“. Това заяви председателя на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков, по време на състоялата се кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“.

Стайков бе категоричен, че за справянето с този и други проблеми е необходимо изготвянето на изцяло ново законодателство, регулиращо поземлените отношения в България.

В хода на дискусията бе дискутиран въпроса за нуждата от учредяване на Национална земеделска камара, която да представлява интересите на българските семеделци пред законодателната и изпълнителната власт.

От БАСЗЗ заявиха, че от 55 млн.дка общ поземлен фонд в България в момента се обработват 36-38 млн.дка.