Статистическо състезание за инфографика в Сливен

По повод Деня на европейската статистика – 20 октомври, Териториално статистическо бюро – Югоизток и Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен, организират първо по рода си в страната статистическо състезание за инфографика на тема: „Статистиката е забавна. Официалните статистически данни през погледа на учениците“.

Целта на състезанието е повишаване на функционалната грамотност и статистическата култура на учениците чрез провокиране на творческия им потенциал, развиване на умения за критично мислене, умения за работа с данни и тяхната визуализация.

Право на участие в състезанието имат всички ученици от VIII до XII клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“.

Учениците ще бъдат разпределени в две възрастови категории:

  • Категория А – включва учениците от X, XI и XII клас.
  • Категория Б – включва учениците от VIII и IX клас.

Учениците ще имат на разположение 5 седмици (до 25 ноември 2022 г., вкл.) да изпратят своите инфографики на имейл itsliven2@abv.bg .

Броят на инфографиките, представени от един ученик, е неограничен.

Няма изискване за вида на използвания програмен продукт.

Единственото изискване е инфографиките да са базирани на данни, които са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Заедно с инфографиките участниците изпращат файл с придружаваща информация:

  • трите имена на автора
  • клас
  • имейл за връзка

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени при специална церемония на 05.12.2022 година.